Bliv medlem

Når rammerne er der, “rykker” mennesker i et fællesskab ofte mere, end de selv og andre troede var muligt. Listed Borgerforening er bindeledet mellem diverse myndigheder, organisationer og fonde. Foreningens overordnede mål er at fastholde Listed som en attraktiv by, og alle gode ideer og forslag til blandt andet forbedringer af forhold i vores fælles by modtages med tak.

Uden medlemmer eksisterer der ikke nogen borgerforening, og vi glæder os over ethvert nyt medlem. Du kan nemt tilmelde dig via siden her.

Ønsker du at blive medlem?

Jeg ønsker at blive medlem af foreningen. I foreningen optages personer, der er bosat i Listed, erhvervsdrivende med forretningsadresse i Listed samt personer, som er grundejere i Listed. Prisen er 50,- kr. per person og gælder et medlemsår (01.04 til 31.03).

Jeg ønsker at modtage nyheder fra foreningen i min postkasse. Dette tilbud gives til alle bosat i Listed og som ikke har en e-mailadresse

Jeg ønsker at modtage nyheder fra foreningen på mail. Du kan til en hver tid afmelde dig nyhedsmailen og der fremsendes udelukkende informationer som f.eks. arrangementer, referater indkaldelser mm.

Jeg ønsker at blive støttemedlem af foreningen. Som støttemedlem uden stemmeret kan optages enhver, som er interesseret i foreningens arbejde. Prisen er 50,- pr person og gælder et medlemsår (01.04 til 31.03). Oplysning til indbetaling af kontingent fremsendes pr. mail

14 + 5 =

Såfremt du afkrydser ønske om medlemskab i foreningen bedes du indbetale dit kontingentet på følgende konto:

Nordea
Regnr. 0650
Kontonummer 0811183865

HUSK AT OPLYSE NAVN /NAVNE SAMT ADRESSE PÅ DIG, SOM DET KOMMENDE MEDLEM.
Når indbetalingen er registreret, vil du modtage dit medlemskort.

Med venlig hilsen Listed Borgerforening

Vi hører gerne fra dig!

Hvis du har  spørgsmål eller forslag til Listed Borgerforening er du altid velkommen til at kontakte os her eller henvende dig direkte til foreningens bestyrelsesmedlemmer.

4 + 13 =

© Listed Borgerforening | CVR 29884374 | GDPR

Menu