Livskvalitet på landet

 • Der er iværksat et stort forskningsprojekt, som undersøger livskvalitet i yderområdet og landdistrikter i Danmark. Jeres område udvalgt til at indgå i undersøgelsen og vi kunne tænke os foto fra lokale borgere af, hvad livskvalitet er for dem.

  Baggrunden for forskningsprojektet er, at en undersøgelse iværksat af Realdania, viser at befolkningen i landdistrikter er mere tilfredse med livet sammenlignet med befolkningen i Danmark generelt og særligt sammenlignet med befolkningen i København. 

  Forskningsprojektet består af fire delprojekter. Denne henvendelse handler om delprojekt I, som er en undersøgelse, der går tæt på hverdagslivet på landet. Vi søger i projektet at afklare, hvad livskvalitet er, når man bor på landet og hvordan livskvalitet er en del af hverdagen. I løbet af september måned vil post.doc. Rasmus Blædel Larsen komme til jeres område, hvor han vil tale med borgere, tage foto mm. Lokale borgere vil få besked via annonce i lokalavisen for jeres område om, hvornår vi kommer og hvilke ønsker vi har til deres/jeres deltagelse i undersøgelsen. Men måske vil I allerede nu hjælpe os med at bringe budskabet ud på i en artikel, på de sociale medier og hjemmesider i jeres områder? 

  Vi kunne tænke os at flest mulige borgere i det udvalgte område i jeres kommune tager et foto af, hvad de mener, viser livskvalitet er for dem. Sammen med foto skal de skrive en linje om, 

  1) hvad billedet viser, 2) hvilke område af landet de bor i, 3) de skal angive deres alder og husstand og 4) de angive om vi må kontakte dem, med henblik på deltagelse som husstand i undersøgelsen. 5) Hvis vi må kontakte dem skal de anføre kontaktadresse og e-mail. 

  Ved indsendelse af foto accepterer afsender, at vi kan anvende det som en del af forskningsprojektet og at det evt. kan offentliggøres i videnskabelige artikler, rapporter og hjemmesider relateret til forskningsprojektet. Afsender vil altid være anonym, vi ønsker derfor ikke foto, hvor det er muligt at genkende personer. 

  Foto og tekst skal sendes til Livskvalitet@sam.sdu.dk

  Følgende områder er udvalgt: 

  I. Lemvig-Struer

  (Thyholm + Trans-Ferring-Fjaltring) periode for feltarbejde: 19.9-23.9 

  II. Norddjurs

  (Udby-Estruplund-Voer-Holbæk) periode for feltarbejde: 15.9-18.9 

  III. Faaborg-Midtfyn

  (Lyø + Avernakø) periode for feltarbejde: 25.9-27.9 

  IV. a) Vordingborg (Jungshoved + Borre-Magleby) periode for feltarbejde: 4.9-7.9

  b) Odsherred (Egebjerg) periode for feltarbejde: 12.9-14.9 

  V. Bornholm

  (Svaneke-Østermarie-Ibsker-Poulsker-Pedersker-Bodilsker) periode for feltarbejde: 8.9-11.9

  Har I spørgsmål til undersøgelsen er I meget velkomne til at kontakte mig via piaj@sam.sdu.dk

  I kan læse mere om forskningsprojektet på Realdanias hjemmeside: https://realdania.dk/projekter/livskvalitetyderomraaderoglanddistrikter

Menu