Kommuneplan 2020

 • I nedenstående workshop den 23. maj 2019, deltog Listed med en gruppe på 7 personer. De repræsenterede byens 3 foreninger med 2 personer fra Listed Havn: Lars Bloch samt Rico Dahl Hansen, 2 personer fra Listed Borgerforening: Lene Vedsegaard samt Marit Starn og 3 personer fra Listed Idrætsforening: Søren Jespersen, Jonna Vammen samt Ketty Fuglsbjerg.

  Arbejdsdokumenterne med kommentarer, ligger under referater på hjemmesiden.

   

  Invitation til workshop om strategisk byplanlægning - Kommuneplan 2020

   

  I Kommuneplan 2020 er kommunerne forpligtet til at planlægge strategisk for landsbyer/de mindre byer på Bornholm.

  På Bornholm blev det arbejde startet op i form af by-beskrivelser allerede i forbindelse med i Kommuneplan 2005. Siden er der sket opdateringer, men en fortsat samfundsudvikling der trækker mange, navnlig yngre mennesker, mod de større byer. Vi vil derfor gerne benytte det nye statslige krav om strategisk planlægning til, sammen med Jer der kender byerne bedst, at se på, hvordan vi i kommuneplanen kan styrke de mindre bysamfund på Bornholm fremadrettet. 

   

  På workshoppen vil I få lejlighed til at arbejde med hver Jeres by ud fra faglige oplæg, og lade Jer inspirere af de andre byer.  

  Efterfølgende er mulighed for, hen over sommeren, at drøfte Jeres oplæg lokalt, inden det sendes til politisk behandling.

Menu