Nyheder & Blog

På nyheds- og blogsiden kan du se og læse korte indlæg og meddelelser fra bestyrelsen og fra brugere af vores webside.

Du er meget velkommen til at skrive din egen korte blog, blot du respekterer de nederst på siden nævnte betingelser.

w
Livskvalitet på landet

Livskvalitet på landet

 • Der er iværksat et stort forskningsprojekt, som undersøger livskvalitet i yderområdet og landdistrikter i Danmark. Jeres område udvalgt til at indgå i undersøgelsen og vi kunne tænke os foto fra lokale borgere af, hvad livskvalitet er for dem.

  Baggrunden for forskningsprojektet er, at en undersøgelse iværksat af Realdania, viser at befolkningen i landdistrikter er mere tilfredse med livet sammenlignet med befolkningen i Danmark generelt og særligt sammenlignet med befolkningen i København. 

  Forskningsprojektet består af fire delprojekter. Denne henvendelse handler om delprojekt I, som er en undersøgelse, der går tæt på hverdagslivet på landet. Vi søger i projektet at afklare, hvad livskvalitet er, når man bor på landet og hvordan livskvalitet er en del af hverdagen. I løbet af september måned vil post.doc. Rasmus Blædel Larsen komme til jeres område, hvor han vil tale med borgere, tage foto mm. Lokale borgere vil få besked via annonce i lokalavisen for jeres område om, hvornår vi kommer og hvilke ønsker vi har til deres/jeres deltagelse i undersøgelsen. Men måske vil I allerede nu hjælpe os med at bringe budskabet ud på i en artikel, på de sociale medier og hjemmesider i jeres områder? 

  Vi kunne tænke os at flest mulige borgere i det udvalgte område i jeres kommune tager et foto af, hvad de mener, viser livskvalitet er for dem. Sammen med foto skal de skrive en linje om, 

  1) hvad billedet viser, 2) hvilke område af landet de bor i, 3) de skal angive deres alder og husstand og 4) de angive om vi må kontakte dem, med henblik på deltagelse som husstand i undersøgelsen. 5) Hvis vi må kontakte dem skal de anføre kontaktadresse og e-mail. 

  Ved indsendelse af foto accepterer afsender, at vi kan anvende det som en del af forskningsprojektet og at det evt. kan offentliggøres i videnskabelige artikler, rapporter og hjemmesider relateret til forskningsprojektet. Afsender vil altid være anonym, vi ønsker derfor ikke foto, hvor det er muligt at genkende personer. 

  Foto og tekst skal sendes til Livskvalitet@sam.sdu.dk

  Følgende områder er udvalgt: 

  I. Lemvig-Struer

  (Thyholm + Trans-Ferring-Fjaltring) periode for feltarbejde: 19.9-23.9 

  II. Norddjurs

  (Udby-Estruplund-Voer-Holbæk) periode for feltarbejde: 15.9-18.9 

  III. Faaborg-Midtfyn

  (Lyø + Avernakø) periode for feltarbejde: 25.9-27.9 

  IV. a) Vordingborg (Jungshoved + Borre-Magleby) periode for feltarbejde: 4.9-7.9

  b) Odsherred (Egebjerg) periode for feltarbejde: 12.9-14.9 

  V. Bornholm

  (Svaneke-Østermarie-Ibsker-Poulsker-Pedersker-Bodilsker) periode for feltarbejde: 8.9-11.9

  Har I spørgsmål til undersøgelsen er I meget velkomne til at kontakte mig via piaj@sam.sdu.dk

  I kan læse mere om forskningsprojektet på Realdanias hjemmeside: https://realdania.dk/projekter/livskvalitetyderomraaderoglanddistrikter

Kommuneplan 2020

 • I nedenstående workshop den 23. maj 2019, deltog Listed med en gruppe på 7 personer. De repræsenterede byens 3 foreninger med 2 personer fra Listed Havn: Lars Bloch samt Rico Dahl Hansen, 2 personer fra Listed Borgerforening: Lene Vedsegaard samt Marit Starn og 3 personer fra Listed Idrætsforening: Søren Jespersen, Jonna Vammen samt Ketty Fuglsbjerg.

  Arbejdsdokumenterne med kommentarer, ligger under referater på hjemmesiden.

   

  Invitation til workshop om strategisk byplanlægning - Kommuneplan 2020

   

  I Kommuneplan 2020 er kommunerne forpligtet til at planlægge strategisk for landsbyer/de mindre byer på Bornholm.

  På Bornholm blev det arbejde startet op i form af by-beskrivelser allerede i forbindelse med i Kommuneplan 2005. Siden er der sket opdateringer, men en fortsat samfundsudvikling der trækker mange, navnlig yngre mennesker, mod de større byer. Vi vil derfor gerne benytte det nye statslige krav om strategisk planlægning til, sammen med Jer der kender byerne bedst, at se på, hvordan vi i kommuneplanen kan styrke de mindre bysamfund på Bornholm fremadrettet. 

   

  På workshoppen vil I få lejlighed til at arbejde med hver Jeres by ud fra faglige oplæg, og lade Jer inspirere af de andre byer.  

  Efterfølgende er mulighed for, hen over sommeren, at drøfte Jeres oplæg lokalt, inden det sendes til politisk behandling.

Sporet omkring Listed

Sporet omkring Listed

 • Formanden for Listed Borgerforening er i gang med at rydde omkring den 300 år gamle store eg. Denne er bare en af seværdighederne på det nye spor "Sporet omkring Listed". Se hele billedet i galleriet.

   

Generalforsamling i Listed Borgerforening

 • Sæt kryds i kalenderen ved onsdag den 20. marts, hvor borgerforeningen inviterer til generalforsamling. Indkaldelse med dagsorden følger senere.

  Tænk over, om der er nogle emner, I ønsker, vi skal tage op og diskutere.

  Hvor skal årets udflugt gå hen? Bestyrelsen modtager gerne forslag, der kan friste både børn, unge og gamle til at deltage.

  Borgerforeningens bestyrelse håber på et godt fremmøde.

Du skal som minimum være registret for at lave et indlæg.

Du skal være oprettet som bruger af siden og være logget ind på siden for at kunne skrive din egen nyhed – din egen blog – her. Foruden mulighed for at skrive din egen nyhed – din egen blog – kan du uploade billeder på siden “GALLERI“.

Ved at uploade din nyhed – din blog – på listedborgerforening.dk accepterer du samtidig, at Listed Borgerforening har ret til at offentliggøre eller på anden måde gøre brug af din tekst og foto både i allerede eksisterende og fremtidige trykte og elektroniske medier med tilknytning til Listed Borgerforening.

Det, du uploader til listedborgerforening.dk, overvåges ikke systematisk, men bestyrelsen følger løbende med i emner og indhold. Derfor er det vigtigt at forummet ikke bliver brugt til spam, hetz, anstødelige udsagn eller andre negative tilkendegivelser. Vi forbeholder os ret til at redigere eller slette indlæg, der ikke anses for passende.

Vi hører gerne fra dig!

Hvis du har  spørgsmål eller forslag til Listed Borgerforening er du altid velkommen til at kontakte os her eller henvende dig direkte til foreningens bestyrelsesmedlemmer.

© Listed Borgerforening | CVR 29884374 | GDPR
Menu