Generalforsamling i Listed Borgerforening

  • Sæt kryds i kalenderen ved onsdag den 20. marts, hvor borgerforeningen inviterer til generalforsamling. Indkaldelse med dagsorden følger senere.

    Tænk over, om der er nogle emner, I ønsker, vi skal tage op og diskutere.

    Hvor skal årets udflugt gå hen? Bestyrelsen modtager gerne forslag, der kan friste både børn, unge og gamle til at deltage.

    Borgerforeningens bestyrelse håber på et godt fremmøde.

Menu